Samorząd szkolny

Instrukcja likwidacji szkód NNW

DzisiajDzisiaj48
WczorajWczoraj446
W tym tygodniuW tym tygodniu1927
W tym miesiącuW tym miesiącu756
Odwiedziło nasOdwiedziło nas671149

Logowanie

V Międzyszkolny Konkurs Recytacji w Gwarze Śląskiej

W dniu 1 marca 2013 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie odbył się V Międzyszkolny Konkurs Recytacji w Gwarze Śląskiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna” dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja śląskiego dziedzictwa kulturowego, kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej, budzenie dumy z własnej tradycji, pielęgnacja gwary śląskiej oraz pobudzanie aktywności twórczej.

Do udziału w konkursie zostało zgłoszonych 57 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-III i klasy IV-VI z: Chorzowa, Zabrza, Siemianowic Śląskich, Bytomia, Tarnowskich Gór, Świętochłowic, Rybnika, Piekar Śląskich, Gliwic.

Naszą szkołę reprezentowali: uczeń klasy I – Dawid Pietrzyk, który recytował tekst pt.: „Juzaś ta szkoła!” autorstwa J. Janty-Słomiak  i uczeń klasy VI – Daniel Majowski, który wygłosił tekst pt.: „Chopy som z Marsa, a baby … szkoda godać!” tej samej autorki. Daniela dzielnie wspierały w roli żywych „rekwizytów” koleżanki z klasy – Agata Pinkawa, Kornelia Man i Aleksandra Żakowska. Nad całością przedsięwzięcia czuwała pani Krystyna Ernt.

Chłopcy wygodali :

Dawid Pietrzyk w kategorii klas I-III – I MIEJSCE

Daniel Majowski  w kategorii klas IV-VI ( po raz trzeci z rzędu !!!) nagrodę główną GRAND PRIX

Serdecznie gratulujemy Dawidowi i Danielowi!

Przypominamy, że nasz arcymistrz w gwarze śląskiej, czyli Daniel Majowski w tym roku szkolnym kończy swoją karierę recytatorską w kategorii szkół podstawowych. Będziemy z wielkim zainteresowaniem śledzić dalsze losy Daniela! Cieszymy się, iż ma godnego następcę w klasie I – Dawida Pietrzyka – starsi uczniowie zapewne pamiętają starszego brata –  Kamila, który również osiągał ogromne sukcesy w konkursach gwarowych, m.in. w 2010 roku w II Międzyszkolnym Konkursie Gwary Śląskiej w Chorzowie zajął I miejsce. Rodzinne tradycje   godne naśladowania!
Dla osób zainteresowanych gwarą śląską zamieszczamy teksty, które recytowali chłopcy, ciekawe, czy wszystko zrozumiecie? Czekamy na Wasze komentarze!


„Juzaś ta szkoła!”

Cisna te koło, cisna i tak  sie myśla – hned pyndziałek, rod niyrod juzaś musza kulać sie do szkoły!
Ino piyrszy dziyń w tyj budzie boł fajnisty bez to, ażech dostoł srogo tyta naprykowano maszkytami. Moj bracik Kamil chcioł mi te maszkyty sfutrować, ale jo sie niy doł i żech je bez cołki miesionc wachowoł. A wiycie, łon niy może jeść bombonow, bo jest spaśny i na gymbie fest paplaty. Jo wom niy godom gupot ino rojno prowda. Dyć tyn pieroński gizd sam siedzi – Kamil pokoż sie! No ja!
Niyskorzi niy boło nic lepi. Nasza rechtorka durch po nos rycy i ciepie taake machy. Mo tako pelcowo westa, nosi wielgie tasie abo epy ze nylonu, ale co do nich wrażo – niy wiym. Istny cudok, jest chudo – ja, tako licho boroczka. Roz na miesionc jest do nos dobro i wtynczos łosprawio jak to piyrwyj bajtle nosiyli do szkoły jedyn ślabikorz, tabulka ze rysikiem i fertig. A terozki …
Durch nauka i nauka. Wiela sie czowiek nakryklo, nim sie nauczy pisanio. Istno komedyjo! A rachowanie – jo tego niy poradza spokopić. Dejcie pozor – wiela jest piytnoście myszow potajlować bez trzi koty? Po mojymu miarkuja aże tyla wiela kot poradzi łoroz sfutrować. I wiycie co mi moja rechtorka pedziała?
- Pietrzyk, tyś je richtig yjzel, jo bez ciebie dostana hercklekotow!
Cisna te koło, cisna i tak sie myśla – skirz czego jo się mom tak mordować, targać ta pukeltasza, miech na papucie, biksa na śniodanie. Jo sie do zreformowany szkoły niy nadowom, bez to dzisioj ida na baja! A łod łojcow zoł wi zoł mom nachytane.


„Chopy som z Marsa, a baby … szkoda godać!”

Mianuja się Daniel Majowski, miyszkom w Piekarach Ślonskich, mom trzinoście lot i terozki kończa szkoła podstawowo, beztoż widzymy sie tukej łostatni roz. Łońskiego roku, gynał w tyj izbie, łosprawiołech wom ło szportach, kere familijo kozała mi uprawiać, dwa roki nazod ło odchudzaniu i cholestyrolu, a latoś wom połosprawiom ło… szkoda godać, jo mom richtig ciynżki żywot. Miarkuja, aże juzaś mojyj familiji cosik niy gro, dycki łażom a labiydzom, fukajom a fukajom, bezmało zacznom mie szterować. Dugo niy trza boło czekać! Łoroz starka mi godajom:
- Synek, ty mosz anong, ino tyn komputer i komputer. Bez te gupie graczki dostanies cosik do gowy. Cołki dziyń siedzis a siedzis na tym zicu i badosz w tyn ekran –  istny gupielok. Basok ci rośnie, hned galoty na rzici zacznom pynkać, bo jom mosz jak szaflik (jo nic niy widza!) a knefli we cwitrze niy poradzisz zapionć. Pogrej się w bala lebo weź jakoś gryfno dziołszka i pociśnij na szpacyr.

Gryfno dziołszka? Kaj omka w mojyj klasie widzieli gryfne dziołszki? Po prowdzie som ino sztyry i bezmała same dziwoki. No ale jak mus to mus, biera się za ta robota, przeca jo niy je żodyn mazok ino galanty synek, no niy!?
Piyrszo to Agata – istny cudok, niy aże boła brzidokiym, cołkiem szwarno frelka, ale chuderlok i taki mały cwerg, a słabe to jak cwist.  Nic nigdy niy godo, ino się dziwuje. Wzionech na tyn szpacyr tytka naprykowano maszkytami i padom – Chces amoloka? – Chichro sie. – Chces anyżka? – Chichro sie. – Chces bombon szekuladowy? – Chichro sie. Nerwy mie bierom, dyć dotrwołech do końca. Istno komedyjo.
Drugo to Ola – akuratno, robotno, szanobliwo, szporobliwo – cołki ślabikorz by szło wymiynić, do mie kapka podobno, z dwa cetnory woży. Choby moja omka, ino sześdziesiont lot nazod. Wysztiglowołech się na tyn szpacyr, nawet mom ancug i binder, wyprane zoki. Idymy, łoroz godo mi tak – Niy chca mieć ajncli, niy byda żyć na kryja, moj chop mo być cysty i robotny, musi mieć fest srogi geltag. Świynty Antoniczku! Jo niy chca mieć taki baby! Wartko żech uciykł.
Trzecio to Kornelia – fajniste mo miano, no niy? Łokropno rajcula, gymba jyj sie niy zawiyro, durch fandzoli. A skoko, a loto. Gryfno szcziga, łocka corne kieby wągliki, gymbula szykowno.  Idymy.  Kukom na nia i godom –  Dej dzióbka! Łostała paf. Ciepła krziwo macha i łoroz kajsik pogzuła. – Poczkej, zaroz cie chyca i dosz mi dzióbka! Dostołech, ale fanga w kichol. Jak mie praskła, aże mi dych chycioło. Darymny futer z takiymi zolytami.
Po połedniu padom starce – Dejcie mi pokoj z tymi dziołchami abo dostana cosik do gowy. Łod tych waszych zolytow jużech je cały bamontny.  I wiycie co? Chopy som z Marsa, ale baby, szkoda godać … to cyste ufoki! Beztoż wartko patrza sie stracić, biera sie za nauka. Barzi się werci sztudirować niżli zolycić – toć chymijo, rachunki a fizika to niy szpas! A jo się nadowom na dochtora, baumajstra  abo dyrechtora, no niy?
 

Skomentuj


Kliknij i przeczytaj - PIEKARSKA EDUKACJA dodatek specjalny.

Piekarska oświata zmienia się na lepsze – władze miasta i szkoły dokładają wszelkich starań, byśmy mieli czym pochwalić się w regionie oraz by oferta edukacyjna przyciągała uwagę uczniów, zachęcając do rekrutacji.