Samorząd szkolny

Instrukcja likwidacji szkód NNW

DzisiajDzisiaj28
WczorajWczoraj418
W tym tygodniuW tym tygodniu28
W tym miesiącuW tym miesiącu8763
Odwiedziło nasOdwiedziło nas736009

Logowanie

E-Twinning

eTwinning to społeczność szkół w Europie.
eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.
Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa.

Zobacz profil naszej szkoły

Portal eTwinning (www.etwinning.net) jest w tej akcji głównym miejscem spotkań oraz platformą pracy.

 

„Dziecięca Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.        
Projekty „Dziecięca Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich” oraz „Młodzieżowa Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich” realizowane są w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji projektów: 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r
Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 938 uczniów/uczennic wszystkich placówek oświatowych objętych projektem przy wsparciu 55 nauczycieli. W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, zajęć dodatkowych (rozwijających) z języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody i historii. Dodatkowo każdy z uczestników/uczestniczek projektu będzie mógł skorzystać z udziału w doradztwie pedagogiczno-psychologicznym, dzięki specjalnie utworzonemu punktowi doradztwa pedagogiczno - psychologicznego.
W ramach projektu zorganizowane zostaną także wyjazdy edukacyjne dla części uczestników, najaktywniej biorących udział w zajęciach (300 uczniów/uczennic)m.in. do Ośrodka Dydaktycznego Leśnik w Brennej czy na przedstawienie teatralne do Warszawy.
Program „Dziecięca Akademia Umiejętności” w 88 proc. realizowany będzie z pieniędzy pozyskanych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 183 380,68 zł z czego 1 041 375 zł to dofinansowanie ze środków zewnętrznych zaś 142 005,68 zł to wkład własny gminy.

 

„Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu”.

W naszej szkole realizowany jest projekt „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu”. Jest on przeznaczony dla dzieci w klasach I-III. W ramach projektu szkoła otrzymała zestawy specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz sprzęt komputerowy.
Głównym celem projektu jest wzrost efektywności systemu kształcenia w piekarskich szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu nauczania w latach 2011-2014.
W ramach projektu przeprowadzane są w naszej placówce specjalistyczne zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. W zeszłym roku odbywały się również zajęcia muzyczne, które cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród naszych uczniów.
Projekt „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu” jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej pozyskanych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich.

 

 

„Szklanka mleka”   

Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Wszyscy uczniowie szkoły spożywają 3 razy w tygodniu mleko białe o zawartości tłuszczu 2,0%.

 

 

„Warzywa i owoce w szkole”   

Program Owoce w szkole realizowany jest w Polsce z dużym powodzeniem od momentu jego uruchomienia przez Komisję Europejską w roku szkolnym 2009/2010, ciesząc się z roku na rok coraz większą popularnością.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
Program skierowany jest do uczniów klas I-III. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2013/2014 wynosi ok. 18,2 mln EUR (74,2 mln PLN).
Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się kilka razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”

Redakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie oraz Fundacja Państwo Obywatelskie
 
a także Komitet Honorowy, do którego zaproszeni zostali:

  • Minister Edukacji Narodowej,
  • Minister Sprawiedliwości,
  • Przedstawiciele Sejmu i Senatu,
  • Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich,
  • Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty,
  • Komendant Główny Policji,
  • Rektorzy i Dziekani uczelni oraz wydziałów pedagogicznych,
  • Naukowcy,
  • rzedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych

 
Ogłosili II Ogólnopolski Konkurs dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą
BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ
Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja
Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Nasza szkoła z sukcesem ukończyła konkurs w roku szkolnym 2012/2013 i uzyskała zaszczytne miano Laureata Bezpiecznej Szkoły.

Pozostałe

Zajęcia dodatkowe w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miasta Piekary Śląskie.
W ramach tego programu od wielu lat w naszej placówce odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, m.in. zajęcia sportowe, kółko informatyczne, zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy dla młodszych. Dzieci mogą w interesujący i twórczy sposób spędzić swój wolny czas.

 

Program zdrowotny „Ołowica”. Dzięki inicjatywie NZOZ „Med.-Orzeł”, której udało się uzyskać dofinansowanie z Zakładu Przemysłowego S.A. „Orzeł Biały”, jesteśmy w trakcie badań uczniów klas najmłodszych, mających na celu stwierdzenie ryzyka wystąpienia ołowicy i podjęcia działań profilaktycznych i leczniczych.


 


Kliknij i przeczytaj - PIEKARSKA EDUKACJA dodatek specjalny.

Piekarska oświata zmienia się na lepsze – władze miasta i szkoły dokładają wszelkich starań, byśmy mieli czym pochwalić się w regionie oraz by oferta edukacyjna przyciągała uwagę uczniów, zachęcając do rekrutacji.