Instrukcja likwidacji szkód NNW

Better late than never. Lepiej późno niż wcale.

to rely on somebody – polegać na kimś

I can’t rely on him. Nie mogę na nim polegać.

couldn't be better – lepiej być nie może

I won a lottery! Couldn’t be better! Wygrałem loterię. Lepiej być nie może!
 

A lie has no legs. Kłamstwo ma krótkie nogi.

to make somebody laugh – rozśmieszyć kogoś (często mówione ironicznie)

Don’t make me laugh! – Nie rozśmieszaj mnie!

as quick as lightning – szybki jak błyskawica

John is the best runner in our class. He’s as quick as lightning. John jest najlepszym biegaczem w naszej klasie. Jest szybki jak błyskawica.
 

A friend in need is a friend indeed. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

No way! – Nie ma mowy!

Mark: Mum, I’d like to have a party at home?! Mamo, chciałbym zrobić w domu imprezę.

Mum: No way! I don’t agree! Nie mam mowy! Nie zgadzam się!

to look after – opiekować się

I look after my brother when my parents are at work. Opiekuje się bratem, gdy rodzice są w pracy.
 

When the cat's away the mice will play. Kota nie ma, myszy harcują.

to be interested in… - interesować się czymś

I’m intereseted in dinosaurs. Interesuję się dunozaurami.

to go away – odejść, iść sobie

Go away! Leave me alone! – Idż sobie! Zostaw mnie w spokoju!
 

East or West home is best. - Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

a shame – wstyd, „żenada”

What a shame!!! – Ale wstyd! „Ale siara!”

an accident – przypadek, wypadek

I’m really sorry, but I did it by accident. – Naprawdę mi przykro, ale zrobiłem/am to przez przypadek.
 

Early bird catches the worm. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

to fall in love with – zakochać się

I fell in love with Kate – she’s so pretty. Zakochałem się w Kate – jest taka śliczna.

to be afraid of – bać się

I’m afraid of spiders. Boję się pająków.
 

Ask a silly question and you get a silly answer. Głupie pytanie, głupia odpowiedź.

to be proud of – być dumnym z…

I’m so proud of you. Jestem z ciebie taki/taka dumny/dumna.

let down – zawodzić kogoś, rozczarować

Don’t let me down. – Nie zawiedź mnie.

 

All good things come to an end. – Wszystko, co dobre, szybko się kończy

to look on the bright side – byc optymistą, widzieć to, co dobre, jasne strony

I always try to look on the bright side. – Zawsze staram się być optymistą.

to give up – poddać się

Don’t give up! Nie poddawaj się!

Practice makes perfect. – Trening czyni mistrza.

a shoulder to cry on– osoba, na której można polegać w trudnych sytuacjach, wyżalić się, wypłakać

My best friend is always my shoulder to cry on. Mojemu najlepszemu przyjacielowi zawsze mogę się wyżalić.

to stay in touch – być w kontakcie z kimś

 We’ll be in touch! See you!  - Będziemy w kontakcie! Na razie!

Out of sight out of mind. - Co z oczu to z serca.

to have butterflies in one’s stomach – „mieć motyle w brzuchu”, stresować się, być podekscytowanym, mieć tremę

I always have butterflies in my stomach before tests. - Zawsze stresuję się przed testami.

a piece of cake – “bułka z masłem”, coś bardzo łatwego

That exam was a piece of cake. – Tamten egzamin to bułka z masłem.
 


Kliknij i przeczytaj - PIEKARSKA EDUKACJA dodatek specjalny.

Piekarska oświata zmienia się na lepsze – władze miasta i szkoły dokładają wszelkich starań, byśmy mieli czym pochwalić się w regionie oraz by oferta edukacyjna przyciągała uwagę uczniów, zachęcając do rekrutacji.