Rada rodziców

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1 Barbara Szołtysik Przewodniczący
2 Beata Weinhening-Rudnicka Zastępca przewodniczącego
3 Monika Góra Skarbnik
4 Renata Płocica Członek
5 Barbara Hering Członek
6 Aneta Tórz Członek
7 Dagmara Wilk Członek
8 Marzena Josz Członek
9 Agnieszka Duda Członek
10 Rafał Nogaś Członek
11    
12    
13    
14    
15